Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 15

GIÁ THUÊ VÀ BẢNG XẾP HẠNG 02

CHÂU ÂU

TIÊU ĐIỂM KHU VỰC

ĐẠI LỘ ĐẮT ĐỎ NHẤT Via Montenapoleone, Milan, Ý 1,766 USD/ft²/năm

ĐẠI LỘ PHẢI CHĂNG NHẤT Makedonija Street, Skopje, Macedonia 33 USD/ft²/năm

GIÁ THUÊ TĂNG MẠNH NHẤT Istiklal Street, Istanbul, Türkiye +120% (245 USD/ft²/năm)

GIÁ THUÊ SỤT GIẢM NHẤT City Centre, Helsinki, Finland -14% (120 USD/ft²/năm)

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online