Uszyj biznes w Łodzi 2023

Animated publication

USZYJ BIZNES W ŁODZI RYNEK MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNY POLSKI CENTRALNEJ

Publikacja Cushman & Wakefield

2023

s04

s08

s14

Wprowadzenie Słowo wstępu Cushman&Wakefield Słowo wstępu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Geografia i Położenie Łódzkie - podstawowe dane

Logistyka i Produkcja Geograficzne uwarunkowania działalności

5

15

9

6

Infrastruktura Transportowa A1/A2 i S8

10

Istotne cechy dla Produkcji Istotne cechy dla Logistyki Podział na Sektory i Branże Główne Sektory Najemców: Logistyka i Produkcja

15 16 17

11 12 12 13 13

S14 - Droga Ekspresowa Port Lotniczy Tunel Średnicowy Terminal Przeładunkowy

17

Kompetencje subregionalne

18

Działalność Produkcyjna

20

Aktywne Branże w regionie Polski Centralnej Aktywni Najemcy a E-commerce Wypowiedzi i opinie

21

22

23

s29

s46

s52

Rynek Magazynowy w Polsce

Rynek Pracy w Łódzkim

Podsumowanie 3 Szpulki na wynos 53

Perspektywy Rynku Pracy

47

Centralnej Region Łódzki na tle Polski

Inwestownie w Łodzi z Perspektywy Rynku Pracy

47

30

Dynamiczny Rynek Pracy

47

Dwie Dekady Rozwoju Łódzkiego Rynku Magazynowego

31

Konkurencyjne koszty pracy i życia codziennego

49

Świetna baza edukacyjna

50

Zasoby Magazynowe w Podziale na Subrynki

34

Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura, czyli wysoka jakość życia

50

Dostępność Powierzchni Magazynowej

35

Różnorodność sektorów gospodarki

51

Powierzchnia Magazynowa w Budowie

35

51

Wspierające środowisko dla biznesu

Czynsze

36

51

Prognoza

37

Podsumowanie

Łódź jako Modelowe Smart City dla Logistyki Miejskiej

39

USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

“Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę” WPROWADZENIE

4

WPROWADZENIE SŁOWO WSTĘPU CUSHMAN & WAKEFIELD

J a nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę”. Któż z nas nie zna tego cytatu z „Ziemi Obiecanej” autorstwa Władysława Reymonta? Być może, gdyby nie okres dynamicznego rozwoju Łodzi w czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, jedne z pierwszych maszyn parowych Ludwika Geyera, przędzalnia Karola Scheiblera, czy też fabryka Grohmana, nie moglibyśmy dzisiaj mówić o nowoczesnej logistyce, łańcuchu dostaw i Polsce Centralnej jako jednym z największych rynków magazynowych? To właśnie polski Manchester, jak była nazywana Łódź, stał się niemal dwa wieki temu największym ośrodkiem przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim. Dziś nadal możemy w Polsce Centralnej uszyć wiele dobrego, a na pewno dobry biznes. Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się drugi z naszych raportów regionalnych poświęcić tematowi potencjału inwestycyjnego tego regionu. Co ważne, nie tylko Łodzi czy Strykowa, ale całego województwa łódzkiego, mając na uwadze, iż to trakt z Łęczycy do Piotrkowa, zakończony w 1821 roku, wyznaczył przecież aktualny ciąg łódzkiej ulicy Piotrkowskiej. Polska Centralna to trzeci pod względem wielkości rynek magazynowy w Polsce, ustępujący jedynie rynkom województw mazowieckiego i śląskiego. Prawie 4,5 miliona mkw. powierzchni magazynowej klasy “A” stanowi doskonałą bazę dla produkcji, logistyki oraz e-commerce. Gdy jednak spojrzymy w statystyki głębiej, okazuje się, że ponad 50% tej powierzchni istnieje na rynku niecałe 5 lat, a w ciągu ostatnich 10 lat liczba metrów kwadratowych magazynów urosła ponad czterokrotnie. Mamy zatem do czynienia z absolutnie nowoczesną infrastrukturą magazynową, będącą kołem zamachowym zarówno dla lokalnych przedsiębiorstw, krajowych firm, jak i międzynarodowych koncernów, które właśnie w województwie łódzkim odnalazły idealne miejsce dla swojego biznesu.

Pozwolicie Państwo, że nie będziemy przytaczać argumentów o perfekcyjnej lokalizacji regionu na styku dwóch autostrad, bo dla inwestorów czynnik ten stał się na tyle oczywisty, że nie stanowi już nawet dodatkowej kategorii w analizach typu network study. Województwo łódzkie jest jednak unikalnym przykładem synergii nowoczesnych przestrzeni produkcyjnych, ogromnych centrów dystrybucyjnych dla e-commerce, w tym dla największych globalnych platform modowych i marketplace, a także powierzchni logistycznych obsługiwanych przez znane światowe marki działające w ramach 3PL ( ang. third party logistics). To tutaj produkowane są lśniące nowością sprzęty dla gospodarstw domowych w całej Europie. To stąd wyruszają w podróż paczki do mieszkańców kilkunastu europejskich krajów, którzy dzięki doskonałej logistyce operatorów 3PL mogą się nimi cieszyć już następnego dnia. O potencjale, jaki ta synergia produkcyjno -logistyczna generuje, chcemy Państwu w tym raporcie opowiedzieć, patrząc zarówno na jej przyczyny, opisując stan faktyczny, jak i pochylając się nad trendami oraz możliwościami, które przed regionem stoją. Zagłębiamy się nawet w problematykę smart city i piszemy o magazynowo-logistycznym wyzwaniu z tym związanym. Ludwik Geyer, jeden z pionierów rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi, powiedziałby teraz “para w ruch”. Mając w wyobraźni wysoki komin i przepiękne historyczne przestrzenie Białej Fabryki, ruszajmy w podróż, którą kiedyś przemierzali pionierzy największych polskich włókienniczych potęg. Uszyjmy razem biznes w Polsce Centralnej. Magazyny na jego potrzeby już są, a grunty pod nowe obiekty czekają na ich zabudowanie.

Damian Kołata Partner, Dyrektor Działu Industrial & Logistics | Polska Dyrektor E-Commerce | CEE Cushman & Wakefield

Renata Krzyżanowska Associate Dział Industrial & Logistics Cushman & Wakefield

Katarzyna Misztal Negocjator Dział Industrial & Logistics Cushman & Wakefield

5

WPROWADZENIE SŁOWO WSTĘPU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Ł ódź to moje miasto i jednocześnie miejsce, gdzie działa Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, której jestem prezesem. Strefa, która od lat jest pozycjonowana wśród dziesięciu najlepszych stref na świecie. Jesteśmy tak wysoko w rankingach, bo niezwykle wydajnie przyciągamy inwestorów oraz tworzymy ekosystem dla przedsiębiorstw. Łódź to bardzo dobre miejsce dla biznesu, ring komunikacyjny wokół miasta - bodaj najlepsze rozwiązanie w Polsce – umożliwia przedsięwzięcia logistyczne i przemysłowe. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca, pracownik czy menedżer dojedzie bez problemu tak do siedziby firmy, jak i w każde wybrane przez siebie miejsce. A kto nie ma własnego transportu może skorzystać z rozbudowanej sieci Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Ale, poza komunikacją, mamy jeszcze inne atuty. Patrząc na firmy skupione wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej widać wyraźnie, że robimy postępy w profesjonalizacji usług – zarów no w twardym biznesie jak i w produkcji. Pomaga tu wciąż rozbudowująca się infrastruktura naukowa i dobre szkoły wyższe, dzięki którym mamy coraz lepiej wyspecjalizowanych absolwentów. ŁSSE również wychodzi naprzeciw potrzebom rynku – dlatego cztery lata temu zdecydowaliśmy się otworzyć pierwsze w Polsce Technikum Automatyki i Robotyki. Współpraca przy tym projekcie z firmami wiodącymi na rynku oraz z Politechniką Łódzką przyniosła już efekty – w czerwcu wyszli z naszych murów pierwsi absolwenci, wyspecjalizowani technologicznie i gotowi na dalsze wyzwania. W taki sposób budujemy siatkę biznesowo-naukowych powiązań i kształcimy młodych ludzi w zakresie nowych technologii. Młodość i innowacyjność to w ogóle elementy wpisane na stałe w Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Poza szkołą mamy tu przecież również ogromne wsparcie dla startupów – czyli biznesu, który niejednokrotnie w kreatywności i nowatorstwie wybija się na wyżyny. Pomagamy w budowaniu dobrych pomysłów i prowadzimy przez formalności nie tylko polskie, ale i zagraniczne firmy, które stawiają w biznesie swoje pierwsze kroki. USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Moja

6

WPROWADZENIE SŁOWO WSTĘPU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Stoimy na czele wsparcia otoczenia biznesu – to ważne szczególnie dla biznesu zagranicznego – budujemy ofertę inwestycyjną, proponujemy lokalizacje pod wymiar, obsługujemy pomoc publiczną, możemy nadzorować pozyskiwanie na czas decyzji administracyjnych. W naszej ofercie jest też strefa partnera. A z czego Łódź powinna być dumna? Moim zdaniem z tego, że staliśmy się hubem największych producentów AGD. Dzięki temu stworzyła się ogromna sieć poddostawców, którzy specjalizują się w obsłudze firm AGD, ale zaczynają się rozwijać dla branż pokrewnych. Warto również pamiętać, że Łódź, jako miasto wysunęła się na prowadzenie w ofercie usług office’owych. Mamy dużo, dostosowanych do potrzeb najemców, pomieszczeń w wysokim standardzie i dobrych cenach. Jest również zaplecze mieszkaniowe (zarówno jeśli chodzi o kupno jak i wynajem) oraz bogata oferta kulturalno-sportowa. Chcesz więc rozwinąć biznesowe skrzydła? Przyjedź do Łodzi, a najlepiej od razu do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Marek Michalik Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

7

USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

“Jednym z najważniejszych atutów Łodzi jest jej położenie” GEOGRAFIA I POŁOŻENIE

8

GEOGRAFIA I POŁOŻENIE ŁÓDZKIE - PODSTAWOWE DANE

J ednym z najważniejszych atutów Łodzi jest jej położenie – w centrum kraju, w pobliżu przecięcia autostrad. Kluczowymi inwestycjami dla regionu Centralnej Polski były: realizacja autostrady A2, która w 2012 roku połączyła Łódź z Warszawą (130 km), drogi ekspresowej S8 w kierunku Wrocławia (223 km) oraz autostrady A1, łączącej miasto z Gdańskiem (337 km) i Katowicami (204 km). W chwili obecnej do największych polskich miast można dotrzeć z centrum Łodzi w mniej niż 3 godziny. Korzystne położenie geograficzne regionu jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi branży logistycznej, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów na polskim rynku nieruchomości w ostatnich latach. Centralne położenie stało się silnym zapleczem Polski w tej dziedzinie.

ŁÓDZKIE – PODSTAWOWE DANE (CZERWIEC 2023 R.)

M. ŁÓDŹ

ŁÓDZKIE

Hanna Zdanowska

Karol Młynarczyk

Prezydent / Wojewoda

293

18 218

Powierzchnia (km 2 ) Ludność (stan na 31.12.2022) Ludność w wieku produkcyjnym (stan na 31.12.2022) Podmioty gospodarki narodowej Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Stopa bezrobocia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Studenci

658,4 tys. 371,6 tys. 102,9 tys. 138,4 tys.

2 378,5 tys. 1 362,6 tys. 279,7 tys. 350,0 tys.

4,5%

5,5%

6840,7 PLN

6 682,5 PLN

66 002 14 756

71 038 16 041

Absolwenci

17

19

Liczba uczelni

Źródło: GUS

9

S 6 GEOGRAFIA I POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD S 2 2 S 6 S 6

N ie od dziś wiemy, że odpowiednia zasobność w infrastrukturę drogową ma duży wpływ na lokowanie biznesu. Tereny o dużym nasyceniu dróg komunikacyjnych zyskują na możliwości tworzenia intermodalnych rozwiązań transportowych i efektywnego wykorzystania walorów z danej lokalizacji. Centralne położenie Łodzi, stale rozwijająca się infrastruktura drogowa, połączenia krajowe i lotnicze oraz dostępność terenów pod inwestycje w sąsiedztwie autostrad i dróg ekspresowych sprawiło, że województwo łódzkie stało się doskonałym miejscem do usytuowania parków magazynowych, logistycznych czy produkcyjnych. Dodatkowym ważnym atutem w kontekście rozwoju sektora logistycznego jest lokalizacja w Łodzi lotniska, oraz jednego z największych w Polsce kolejowych terminali przeładunkowych. Wszystko to powoduje, że region należy uznać za doskonale skomunikowany zarówno z resztą kraju, jak i sąsiadującymi z nim obszarami Europy.

S 6

S 1 6

S 1 1

S 7

S 5 1

S 6 1

S 1 9

S 6

S 1 0

S 1 0

S 1 0

S 8

S 5

S 1 1

S 7

S 1 9

S 3

A 2

A 2

S 2

A2

S 1 1

S 8

S 5

S 1 4

S 1 7

A 1 8

S 8

S 1 2

S 1 2

A 4

S 8

S 7

S 1 2

A1

S 1 9

S 1 7

S 1 1

A 4

S 1 9

S 1

S 7

A 4

S 5 2

S 1

10

S 5 2

S 1 9

S 7

S 1

GEOGRAFIA I POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

A1/A2 I S8 Ł ódź to aglomeracja wyróżniająca się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną. Do miasta od północy dotrzemy autostradą A2, od wschodu autostradą A1, od południa drogą ekspresową S8, a od zachodu nowo oddaną drogą ekspresową S14. Sieć transportowa regionu obejmuje infrastrukturę drogową, kolejową i lotniczą z możliwościami wykorzystywania rozwiązań multimodalnych. Z całą pewnością autostrady i drogi szybkiego ruchu niosą za sobą korzyści do rozwoju gospodarczego tego regionu oraz są atrakcyjne dla inwestorów krajowych i zagranicznych. A1 (tzw. autostrada bursztynowa) to strategiczna droga szybkiego ruchu na osi północ-południe, stanowiąca część międzynarodowej drogi E75 i transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T: Bałtyk – Adriatyk. Droga łączy aglomerację łódzką m.in. z trójmiejskimi portami oraz wysoce zurbanizowaną i zindustrializowaną południową częścią kraju. A2 (tzw. autostrada wolności) to strategiczna droga szybkiego ruchu na osi wschód-zachód, stanowiąca część międzynarodowej drogi E30 i transeuropejskiego korytarza transportowego TEN-T: Morze Północne - Bałtyk. Droga łączy aglomerację łódzką z krajami Europy Zachodniej i stanowi kluczowy korytarz transportowy pomiędzy Warszawą i Berlinem. W związku z rosnącym natężeniem ruchu planowane jest jej poszerzenie o trzeci pas ruchu na odcinku pomiędzy Warszawą i Łodzią S8 to droga ekspresowa stanowiąca część trasy europejskiej E67 (Praga-Helsinki). Ma szczególnie duże znaczenie ponieważ stanowi alternatywne do drogi A2, połączenie Łodzi z Warszawą i łączy ze sobą cztery duże aglomeracje (Białystok, Warszawa, Łódź i Wrocław)

11

GEOGRAFIA I POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

W raz z ukończeniem trasy S14, Łódź stała się pierwszym w Polsce miastem z tak zwany „ringiem autostradowym”. Budowa obwodnicy jest ważna nie tylko z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, ale także dla sieci dróg krajowych. Cały ruch tranzytowy przeniesiony na trasę szybkiego ruchu odciążył pobliskie drogi miejskie, co pozwoliło uzyskać znaczne korzyści dla użytkowników i środowiska naturalnego. Wprowadziło to również równowagę i wyciszenie ruchu w mniejszych miejscowościach oraz podniosło komfort ich mieszkańców, a także zwiększyło ich bezpieczeństwo. Z S14 skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, ponieważ obwodnica wyprowadzi tranzyt z tych miejscowości i skróci czas przejazdu. Łącznie obwodnica liczy ok. 112 km – północną jej część stanowi 20-kilometrowy odcinek autostrady A2, wschodnią – fragment A1 liczący nieco ponad 30 km, a południowy – ponad 21-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8. Zachodnią część stanowi natomiast część S14 licząca blisko 41 km. S14 - DROGA EKSPRESOWA

A 2

Ł Ó D Ź

A 1

S 1 4

S 8 USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

A 2

PORT LOTNICZY

P ort lotniczy im. Władysława pasażerki, biznesowy oraz cargo. Ten ostatni to olbrzymi potencjał do rozwoju, wykorzystując atuty tej lokalizacji. Przewagą jest również sąsiedztwo węzła drogowego i oddana do użytku nowa droga ekspresowa S14 – łącznik między trasami S8 a A1. W pobliżu lotniska znajduje się również przebudowana stacja kolejowa Łódź Lublinek, która stanowi doskonałe połączenie między centralną Polską a zachodnią granicą naszego kraju. Zważywszy na położenie portu lotniczego cargo i ścisłe powiązanie z rozwojem sektora magazynowego, inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani pozyskaniem terenów pod zabudowę magazynową w jego sąsiedztwie. Reymonta jest położony ok. 6 km od centrum Łodzi, w bliskiej odległości skrzyżowania dwóch autostrad A1 i A2. Lotnisko posiada trzy terminale:

Ł Ó D Ź

A 1

S 1 4

S 8

12

GEOGRAFIA I POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

TUNEL ŚREDNICOWY B udowany aktualnie tunel kolejowy, przebiegający pod centrum Łodzi, połączy główne miejskie stacje – Łódź Widzew, Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec. Nowe podziemne połączenie otworzy aglomerację na połączenia kolejowe, usprawni lokalny i krajowy transport pasażerski oraz towarowy. Takie rozwiązanie to nie tylko mniej pojazdów na drogach, ale również poprawa dostępu dla mieszkańców do transportu kolejowego pomiędzy głównymi stacjami. Inwestycja oznacza ogromne możliwości rozwoju nie tylko miasta, ale także całego regionu łódzkiego. Może ona sprawić, że Łódź stanie się jednym z ważniejszych węzłów kolejowych w kraju i otworzy przewoźnikom możliwości stworzenia nowych i szybszych połączeń – zarówno regionalnych, jak i dalekobieżnych. Termin zakończenia budowy podziemnego

TERMINAL PRZEŁADUNKOWY połączenia kolejowego zaplanowano na 2024 rok, a pierwsze pociągi mają nim jeździć w 2025 roku. T erminal multimodalny to ogólnodostępna platforma przeładunkowa, na której dokonuje się przeniesienia towarów z jednego środka transportu na inny. Wyróżniamy kilka jego typów, na przykład: drogowo-kolejowy, kolejowo-morski, śródlądowo-drogowy, etc. Nowoczesne terminale oraz węzły multimodalne to niezbędne ogniwa w łańcuchu dostaw. Pozwalają na budowę zintegrowanego systemu transportowego opartego na współpracy międzygałęziowej i wykorzystanie najlepszych cech każdego rodzaju transportu, a w efekcie – na optymalizację kosztów i procesów transportowych. Terminal w Łodzi jest jednym z największych w Polsce. Ta inwestycja to ogromna promocja regionu. Realizacja projektu na terenie osiedla Teofilów przyczyni się na pewno do ożywienia życia gospodarczego w tym rejonie Łodzi. Firmy zyskają nową możliwość obsługi logistycznej, co z pewnością wpłynie na podniesienie ich konkurencyjności. Będzie to duży atut dla nowych inwestorów, szczególnie z branży spożywczej, gdyż dzięki zastosowaniu specjalnych agregatów, terminal ma być dostoswany do przechowywania kontenerów chłodniczych. Olbrzymie znaczenie w skali Polski ma również terminal przeładunkowy w Kutnie, który może być wzorem dla tego typu inwestycji. To pierwsze w pełni funkcjonalne centrum logistyczno-przeładunkowe, może obsłużyć ładunki napływające i wysyłane z centrum kraju na wschód, zachód, północ i południe.

Gdynia

Gdańsk

Hamburg

Bremenhaven

Frankfurt (Oder)

Poznań

Kutno Teofilów

Rotterdam

Duisburg

Antwerp

Brzeg Dolny

Kolbuszowa

Gliwice

Mostiska

Źródło: “Intermodal a green way” PCC Intermodal Opracowanie graficzne: Cushman & Wakefield Po raz kolejny możemy zauważyć, że zlokalizowane w środkowej Polsce województwo łódzkie przyciąga nowe inwestycje transportowe, co wpłynie korzystnie na gospodarkę tego obszaru. Region łódzki to ważny hub przeładunkowy dla przewozów kontenerowych, czemu dowodzą inwestycje już zrealizowane oraz te w toku.

13

USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

“Jakie czynniki uwarunkowują działalność firm?” LOGISTYKA I PRODUKCJA

14

LOGISTYKA I PRODUKCJA GEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Dla firm produkcyjnych istotne jest odpowiednie połączenie kilku kluczowych aspektów. Muszą one brać pod uwagę cały łańcuch operacyjny (logistyczny), zaczynając od pochodzenia surowców i półproduktów niezbędnych do produkcji, a kończąc na wysyłce gotowych towarów i wyrobów, czyli odpowiedniego kanału zbytu. Bardzo często firmy produkcyjne operują w skupiskach, czerpiąc korzyści wynikające z synergii i dostępności wielu podobnych przedsiębiorstw z branży. Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem, który brany jest pod uwagę to rynek pracy i dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Firmy te zatrudniają zazwyczaj większą liczbę pracowników oraz poszukują miejsca, w którym będą w stanie w łatwy sposób zrekrutować specjalistów w swojej dziedzinie. Duża liczba pracowników determinuje również odpowiednią dla nich infrastrukturę, czyli dobrze zaprojektowaną przestrzeń biurowo-socjalną, łatwy dostęp do komunikacji zbiorowej lub własny transport dla pracowników. Firmy z branży produkcyjnej, w zależności od rodzaju działalności oraz wielkości przedsiębiorstwa, wybierają zazwyczaj jedną z dwóch opcji. Stawiają na dobrze skomunikowane lokalizacje typowo miejskie, z dostępem do wykwalifikowanej kadry oraz odpowiednią siatką transportową, lub decydują się na wynajem powierzchni w dedykowanym budynku BTS (ang. built-to-suit – zaprojektowanym wg specyfikacji konkretnego najemcy). To drugie rozwiązanie wiąże się z prowadzeniem działalności poza dużym miastem, we wskazanej przez siebie lokalizacji. Musi ona spełniać wymagania łańcucha dostaw, zakładając, że infrastruktura jest od początku przygotowywana pod planowaną działalność. Jednocześnie inwestorzy mogą czerpać korzyści z większej dostępności działek oraz zazwyczaj tańszej siły roboczej. ISTOTNE CECHY DLA PRODUKCJI W ybór odpowiedniej lokalizacji zależy od specyfiki działalności danego przedsiębiorst wa i jest kluczowy dla sukcesu firmy. Istnieje wiele aspektów, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, jednak typowymi dla większości firm czynnikami są dostęp do infrastruktury transportowej oraz rynek pracy.

15

LOGISTYKA I PRODUKCJA GEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI

ISTOTNE CECHY DLA LOGISTYKI

Z kolei dla firm z branży logistycznej oraz dla sieci handlowych, czynnikiem warunkującym lokalizacje centrów dystrybucyjnych oraz magazynowych jest geograficzny rozkład punktów sprzedaży oraz dostęp do najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Jak pokazują badania, koszty transportu stanowią średnio ponad 50% kosztów funkcjonowania całego łańcucha dostaw, dlatego odpowiedni wybór lokalizacji magazynu ma kluczowe znaczenie dla wyniku finansowego działalności. Patrząc na obecny rozkład firm możemy zauważyć, że sieci prowadzące działalność logistyczną z Polski na zachód Europy upodobały sobie lokalizacje przy zachodniej granicy kraju. Z kolei sieci prowadzące działalność na terenie całej Polski, swój magazyn centralny nierzadko lokują na obszarze Polski Centralnej lub w jej pobliżu. Optymalną lokalizacją dla tego typu obiektów okazują się miejscowości, które są bardzo dobrze skomunikowane, z łatwym dostępem do autostrad i dróg szybkiego ruchu, leżące jednak poza obszarem dużych miast. Ciągły rozwój infrastruktury drogowej powoduje, że dany region czy strona miasta może zyskać lub stracić na popularności na skutek oddania do użytku nowego odcinka drogi. Jednym z istotniejszych czynników warunkujących lokalizację działalności, mającym duże znaczenie zarówno dla firm z branży logistycznej, jak i produkcyjnej, są koszty wynajmu magazynu. Różnią się one w zależności od lokalizacji oraz typu powierzchni. Zazwyczaj kształtowane są przez aktualne trendy rynkowe, popyt i podaż, cenę gruntów w danym regionie oraz koszty budowy. Dojrzały rynek lokalny przekłada się na większy wybór potencjalnych lokalizacji dla najemców. Dodatkowymi atutami dla firm poszukujących nowych powierzchni będą także bez wątpienia zachęty inwestycyjne oferowane w danym regionie oraz otwartość i przedsiębiorczość lokalnych władz. Podsumowując, na decyzję lokalizacyjną, zarówno obiektu produkcyjnego jak i stricte logistycznego, składa się szereg czynników. Część z nich wynika z kryteriów geograficznych, z rodzaju prowadzonej działalności, a niektóre skupiają się głównie na aspekcie finansowym i prostym rachunku zysków i start. Poszczególne regiony w Polsce mają swoje charakterystyczne cechy, które przyciągają więcej przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego lub sektora logistycznego, Polska Centralna, ze względu na swoje położenie, sieć transportową i dostęp do autostrad A1 i A2, sąsiedztwo rynków konsumenckich (Łódź leży w pobliżu wielu dużych miast, takich jak Warszawa czy Poznań) oraz swoją historię przemysłową, przyciąga przedsiębiorstwa z różnych branż. Jest optymalnym miejscem na ulokowanie nowego zakładu produkcyjnego, ale również na otworzenie nowego centrum dystrybucyjnego.

USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

16

LOGISTYKA I PRODUKCJA PODZIAŁ NA SEKTORY I BRANŻE

GŁÓWNE SEKTORY NAJEMCÓW: LOGISTYKA I PRODUKCJA Obecność w wybranej lokalizacji wielu przedsiębiorstw o zbliżonym profilu działalności świadczy o kompetencjach danego regionu. Takie zjawisko sugeruje również, że na danym obszarze będzie łatwiej o poddostawców, kooperantów, czy pracowników dla wybranej branży. Obecnie kluczowymi grupami najemców na polskim rynku są operatorzy logistyczni oraz sieci handlowe, które odpowiadają łącznie za ok. 60% popytu na powierzchnie magazynowe. Aktywnym graczem jest także sektor lekkiej produkcji. Procentowy udział powyższych branż w gospodarce poszczególnych obszarów Polski rozkłada się z różnym natężeniem. Jeżeli spojrzymy na mniejszą, regionalną skalę, szczególnie odnosząc się do filarów polskiego rynku magazynowego tworzących tzw. „wielką piątkę” (Warszawa, Górny Śląsk, Polska Centralna, Poznań oraz Wrocław), to możemy zauważyć, że w przypadku Górnego Śląska udział procentowy klientów specjalizujących się w lekkiej i ciężkiej produkcji będzie większy. Natomiast np. w Poznaniu to operatorzy logistyczni i sieci handlowe będą stanowili większą grupę najemców.

Jak to wygląda w regionie Polski Centralnej ?

UDZIAŁ WYNAJĘTEJ POWIERZCHNI W PODZIALE NA DWA GŁÓWNE SEKTORY Logistyka Produkcja

71,2%

28,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Źródło: Cushman & Wakefield

Dzieląc najemców aktywnych w centrum kraju na dwa podstawowe sektory widzimy, że udział firm związanych z logistyką stanowi blisko 71%, natomiast klienci z branży produkcyjnej to ok. 29%. Przewaga przedsiębiorstw z sektora logistycznego i innych pokrewnych mu branż (np. sieci handlowe) jest potwierdzeniem atutów centralnej lokalizacji, która dla tego typu najemców jest kluczowa przy prowadzeniu działalności.

17

LOGISTYKA I PRODUKCJA PODZIAŁ NA SEKTORY I BRANŻE

KOMPETENCJE SUBREGIONALNE

Patrząc bardziej szczegółowo na mniejsze subrynki, które wydzielamy z regionu Polski Centralnej, możemy zauważyć, że największy procentowy odsetek firm z sektora logistycznego skupiony jest w rejonie Strykowa oraz Piotrkowa Trybunalskiego.

LOGISTYKA I PRODUKCJA W PODZIALE NA SUBRYNKI

100%

5%

23%

33%

39%

90%

10% Źródło: Cushman & Wakefield * Głuchów, Piątek, Łowicz, Koluszki, Kutno, Radomsko, Zgierz, Rawa Mazowiecka USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 95% 77% 67% Produkcja Logistyka Piotrków Trybunalski Stryków Łódź

61%

Subrynki*

Potwierdza to kolejny raz jak ważne dla tej grupy najemców są dostęp do infrastruktury drogowej i odpowiednia lokalizacja. Stryków, należący do aglomeracji łódzkiej, znajduje się w odległości ok. 20 km na północny zachód od Łodzi. Jako centralny punkt na mapie drogowej Polski z dostępem do przecięcia się autostrad A1 i A2 jest jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych dla Polski, ale też dla tej części Europy. W promieniu 50 km mamy dostęp do blisko 327 km istniejących dróg ekspresowych i autostrad, a rozszerzając krąg do 100 km jest ich ok. 728 km.

Stryków Promień 50 km SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD: 327 km

Stryków Promień 100 km SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD: 728 km

S 6 1

S 6 1

S 1 0

S 1 0

S 7

S 7

A 1

S 8

S 8

A 5 0

2

A 2

A 2

A 2

S 2

A 5 0

ŁÓDŹ

ŁÓDŹ

S 1 7

S 1 7

S 1 2

S 1 2

S 7

S 7

S 1 1

S 1 1

18

LOGISTYKA I PRODUKCJA PODZIAŁ NA SEKTORY I BRANŻE

Podobnie jest w przypadku Piotrkowa Trybunalskiego. Dogodne położenie miasta i przebiegające przez nie drogi krajowe i międzynarodowe tj. autostrada A1, droga ekspresowa S8, droga krajowa nr 12, droga krajowa nr 74, a także droga krajowa nr 91 sprawiają, że stanowi kolejny ważny węzeł komunikacyjny.

Piotrków Trybunalski Promień 100 km SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD: 757 km

Piotrków Trybunalski Promień 50 km SUMARYCZNA DŁUGOŚĆ ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD: 203 km

S 1 1

S 1 1

S 5

S 5

A 5 0

A 5 0

S 7

S 7

S 8

S 8

S 1 9

S 1 9

A 2

A 2

S 2

S 2

A 2

A 2

S 8

S 8

S 7

S 7

A 5 0

A 5 0

S 1 1

S 1 1

S 5

S 5

S 1 9

S 1 9

S 1 7

S 1 7

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

S 1 2

S 1 2

S 3

S 8

S 8

S 1 2

S 1 2

S 1 9

S 1 9

S 1 1

S 1 1

5

S 5

A 1

A 1

A 4

A 4

S 1 9

S 1 9

S 1

S 1

S 7

S 7

A 4

A 4

S 5 2

S 5 2

S 1

S 1

S 1 9

S 1 9

S 5 2

S 5 2

19

LOGISTYKA I PRODUKCJA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA

W ojewództwo łódzkie posiada bogatą tradycją przemy słową. Historycznie było znane z produk cji tekstyliów, przez co przez wiele lat było ważnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego

100%

33%

39%

Produkcja Logistyka

90%

80%

70%

60%

67%

* Głuchów, Piątek, Łowicz, Koluszki, Kutno, Radomsko, Zgierz, Rawa Mazowiecka

50%

61%

w Europie. Obecnie jednak to, co przyciąga do łódzkiego firmy z branży produkcyjnej to niewątp liwie lokalizacja, która gwarantuje dobry dostęp do poddostawców czy kooperantów, wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz duży potencjał inwestycyjny i dostępność nieruchomości gruntowych. Biorąc pod uwagę klientów z sektora produkcyjnego widzimy, że ich udział procentowy w okolicach Łodzi (ok. 33%) jest większy niż średnia w całym regionie. Podobnie sytuacja wygląda w takich miastach jak 10% 20% 30% 40% Łódź Subrynki* Źródło: Cushman & Wakefield

m.in. Koluszki, Kutno czy Radomsko, gdzie stanowi ok. 39%. NAJEMCY PRODUKCYJNI WEDŁUG BRANŻY USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

42,5 23,9

Poligrafia

Inne

Aktualnie w Łodzi i mniejszych miejscowościach aglomeracji aktywnych jest wiele różnych sektorów produkcyjnych, takich jak motoryzacja, elektronika, chemia, farmaceutyka, branża spożywcza, druk i inne. Najliczniejszą grupę aktywnych klientów produkcyjnych

tys. mkw.

tys. mkw.

54,9 tys. mkw.

FMCG

Inżynieria, budownictwo, mechanika

79,8 tys. mkw.

Automotive

402,4 tys. mkw.

129,5 tys. mkw.

Farmacja

stanowią podmioty z sektora inżynierii oraz budownictwa i maszyn, które w sumie wynajmują ok. 402 tys. mkw. dostępnej tutaj powierzchni. Przykładem jednej z większych firm reprezentujących tę grupę najemców jest firma K-Flex, globalny producent elastycznych materiałów izolacyjnych i akustycznych, który posiada zespół budynków wielkości ok. 100 tys. mkw., zlokalizowany w Wieleninie Kolonii pod Uniejowem. Elektronika i sprzęt AGD to również jeden z ważniejszych sektorów obecnych w Łodzi. Przykładem zakładu ulokowanego w ramach miejskiej tkanki Łodzi może być chociażby BSH Hausgeräte GmbH, czyli polska spółka-córka globalnej firmy BSH Home Appliances Group, która należy do Robert Bosch GmbH. Łódzka fabryka suszarek zajmująca ok. 57 tys. mkw. jest jedyną tego typu fabryką koncernu w Europie. Wraz z zakładem produkcyjnym na terenie Central European Logisctics HUB, powstało również Centrum Logistyczne BSH o powierzchni 79 tys. mkw. z własną bocznicą kolejową. W skład kompleksu wchodzi także Appliance Park o powierzchni ok. 30 000 mkw., który został stworzony wyłącznie na potrzeby fabryki zmywarek BSH stanowiąc bazę dla współpracujących producentów i podwykonawców. Kolejnym wiodącym globalnym dostawcą sprzętu gospodarstwa domowego aktywnym w rejonie województwa łódzkiego jest Miele Group ze swoją fabryką w Ksawerowie. Nie można zapomnieć również o zakładzie produkcyjnym firmy Dell, która zainwestowała w budowę fabryki, w której powstają m.in. komputery, serwery, czy elementy infrastruktury IT, na Łodzim Widzewie. Zakład zaopatruje klientów amerykańskiego przedsiębiorstwa z Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Pozostałe firmy równie mocno aktywne w regionie to producenci opakowań, branża farmaceutyczna i medyczna produkująca wszelkiego rodzaju sprzęty i wyroby medyczne, ale także branża motoryzacyjna. Źródło: Cushman & Wakefield 228,7 160,5 Opakowania Elektronika & sprzęt AGD tys. mkw. tys. mkw.

20

LOGISTYKA I PRODUKCJA AKTYWNE BRANŻE W REGIONIE POLSKI CENTRALNEJ

Klasyfikując aktywne w regionie Polski Centralnej firmy na sektory i branże, możemy wyróżnić dwie główne grupy przedsiębiorstw. To przede wszystkim przedstawiciele branży retail (sprzedaży detalicznej) z udziałem ok. 33% wolumenu wynajętej powierzchni magazynowej oraz firmy z branży logistycznej (3PL), które stanowią 23% tego rynku. Wśród pozostałych branż najemców są m.in. firmy z sektora inżynierii, budownictwa i maszyn z udziałem 11%, platformy e-commerce (8%) oraz klienci z branży elektronicznej i AGD (6%).

WYKORZYSTYWANIE PRZESTRZENI MAGAZYNOWYCH WEDŁUG BRANŻY

RETAIL 33% 23% 11% INŻYNIERIA BUDOWNICTWO MECHANIKA

ELEKTRONIKA & SPRZĘT AGD 6% 3% 2% O P A K O W A N I A FARMA CEUTYKA

2% 4%

A U T O M O T I V

E-COM MERCE 8%

FMCG KURIERZY 2%

3PL

POLI GRAFIA

I N N E

2%

1%

Źródło: Cushman & Wakefield

Rozkładając największą aktywną grupę, jaką stanowią podmioty zajmujące się sprzedażą detaliczną, na kategorie produktów jakimi operują, możemy zauważyć, że dominujący asortyment to Home & Living czyli wszelkiego rodzaju produkty do wyposażenia wnętrz, ogrodów, materiały budowlane i wiele innych. Leroy Marlin, OBI, Castorama czy Jysk to firmy, które wyróżniają się dużymi centrami dystrybucyjnymi w okolicach Strykowa, Natolina czy też Radomska. Na drugim miejscu, również sporą grupę (22%) stanowią firmy posiadające w swoich zasobach sprzęty elektroniczne RTV/AGD. Przykładem jednego z większych tego typu najemców jest Media Expert i jego łódzkie centrum dystrybucyjne. Aktywnym najemcą w tym sektorze jest też firma Neonet ze swoim centrum dystrybucyjnym w Pabianicach oraz Euro-net z magazynem w Łodzi. Pozostałe grupy najemców to reprezentaci branży spożywczej, akcesoriów dla dzieci, sprzętu sportowego oraz odzieży.

BRANŻA RETAIL WEDŁUG KATEGORII PRODUKTÓW

FMCG

RTV/AGD

16%

22%

Artykuły dziecięce

5%

3% 1%

Sprzęt sportowy Fashion

53%

Home & Living

Źródło: Cushman & Wakefield

21

LOGISTYKA I PRODUKCJA AKTYWNI NAJEMCY A E-COMMERCE

Spośród wszystkich wyszczególnionych powyżej branż i sektorów ponad 50% firm jest aktywnych również w kanale e-commerce i oferuje swoje produkty w sieci. Niezmiennie, największy odsetek stanowią przedsiębiorstwa oferujące produkty z kategorii Home & Livng oraz sprzęty RTV/AGD. NAJEMCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ RÓWNIEŻ W E-COMMERCE

55,6% USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD Nie Tak Źródło: Cushman & Wakefield

44,6%

AKTYWNI NAJEMCY E-COMMERCE WEDŁUG KATEGORII PRODUKTÓW

Home & Living

Elektronika & sprzęt AGD

FMCG

Fashion

Platformy eCommerce

Artykuły dla dzieci

Automotive

Sprzęt sportowy

Poligrafia

Inne

Komponenty przemysłowe

Medyczne

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 mkw.

Źródło: Cushman & Wakefield

22

LOGISTYKA I PRODUKCJA WYPOWIEDZI I OPINIE

Rozwój logistyki z perspektywy Arvato Dlaczego firma postawiła na Stryków?

W ybór danego regionu na otwarcie nowego centrum logistycznego uzależnione jest od wielu czynników. Wybierając region łódzki kierowaliśmy się położeniem Strykowa w centralnej Polsce oraz bezpośrednim dostępem do autostrad A1 i A2. Dodatkowo, w obrębie Łodzi znajduje się wiele hubów kurierskich, co wpływa na efektywność pracy poprzez odbiór gotowych zleceń nawet w godzinach wieczornych. Daje to możliwość zapewnienia usługi next day delivery, o którą często zabiegają klienci e-commerce. Kolejną ważną kwestią wpływającą na atrakcyjność Strykowa jest dostęp do nowoczesnej infrastruktury magazynowej. Jest tu obecna czołówka światowych deweloperów, którzy zaoferowali nam wolne powierzchnie logistyczne w czasie zgodnym z naszym harmonogramem wdrożeń. Nie bez znaczenia jest rynek pracy w województwie łódzkim. Po pierwsze, jest tam bezpośredni dostęp do wykwalifikowanej kadry logistycznej ze względu na dużą ilość firm logistyczno produkcyjnych, a bezrobocie w tym regionie według danych PARP wynosi ponad 5 proc. Nadal poziom ten jest wyższy niż w pozostałych województwach, gdzie posiadamy centra logistyczne – Wielkopolska 3 proc., Mazowsze 4 proc. Daje to szansę na zrekrutowanie kolejnych pracowników, dowożonych również z sąsiednich miast i gmin w stosunku do Strykowa.

Należy pamiętać, że wejście w nowy region i otwarcie tam centrum logistycznego musi być poprzedzone dokładnym badaniem rynku, dostępnością zasobów ludzkich oraz dopasowaniem do strategii firmy.

Lidia Ratajczak-Kluck Prezes Zarządu Arvato Polska

23

LOGISTYKA I PRODUKCJA WYPOWIEDZI I OPINIE W minionym roku Media Expert obchodził jubileusz dwudziestolecia działalności na polskim rynku. Po dwóch dekadach osiągnęliśmy status lidera w segmencie RTV/AGD w Polsce z ponad 550 sklepami zlokalizowanymi w 440 miastach. Ostatnie lata, pomimo obiektywnych trudności, z którymi mierzyli się polscy i europejscy przedsiębiorcy, były dla nas czasem intensywnego rozwoju. Pandemia, a następnie konflikt zbrojny w Ukrainie, który do dziś rezonuje w poziomach kluczowych wskaźników ekonomicznych dodatkowo motywował władze spółki do odważnego, ale i odpowiedzialnego budowania jej wartości. Jedynym z elementów przyjętej strategii były inwestycje w infrastrukturę mającą wpływ na poziom obsługi klienta. Nowoczesne magazyny i rozwiązania logistyczne, rozbudowa floty pojazdów, w tym bezemisyjnych, przełożyły się bezpośrednio na optymalizację, kluczowego dla nas, obszaru omnichannel. Skuteczność tych zabiegów doceniają dziś nie tylko Klienci, ale i szersze otoczenie biznesowe, czego najlepszym dowodem było zwycięstwo Media Expert w pierwszej polskiej edycji międzynarodowego programu Best Brands Awards w kategorii Best Omnichannel Brand. Fundamentalne znaczenie w realizacji założonych celów w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw i skracania czasu realizacji zamówień internetowych ma bez wątpienia obecność naszej sieci w łódzkich centrach dystrybucyjnych. Central European Hub oraz centrum dystrybucji przy ul. Zakładowej to jedne z najnowocześniejszych tego typu obiektów w naszym kraju. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytkowania ostatni etap inwestycji w CEH, zwiększając łączną łódzką powierzchnię magazynową do ponad 320 tys mkw., na którą składa się pięć budynków, obejmujących system rozbudowanej automatyki magazynowej, przenośniki, innowacyjną technologię sortowania przesyłek, czy regały mobilne i stacje put-to-light. W ramach tych lokalizacji, zatrudnienie znalazło niemal 2 tys. osób. Ważnym czynnikiem, który determinował wzmocnienie naszej obecności we wspomnianych centrach dystrybucji ma ich znakomite usytuowanie w pobliżu kluczowych, autostradowych węzłów komunikacyjnych, zapewniających szybkie i bezpieczne dostawy – zarówno do klientów kupujących przez internet, jak i każdego z naszych ponad 550 sklepów. Istotne znaczenie w zapewnieniu efektywnej logistyki dostaw ma również fakt, że w Łodzi i jej bezpośredniej okolicy zlokalizowane są centralne sortownie głównych firm kurierskich, dzięki czemu jeszcze skuteczniej możemy realizować zlecenia w ramach usługi dostawy w ciągu 24 godzin. Media Expert związany jest z łódzkimi centrami magazynowym i logistycznymi już od ponad dekady. Nasza wieloletnia, tutejsza obecność i sukcesywnie wdrażane inwestycje to również efekt panującego tu dobrego klimatu biznesowego. Jego uczestnicy doskonale bowiem rozumieją współczesne potrzeby i wyzwania firm, mających ambicje wzmacniania swojej konkurencyjności i budowania relacji z końcowym klientem w oparciu o wysoką jakość obsługi i niezawodność realizowanych dostaw.

Rozwój logistyki z perspektywy Media Expert Dlaczego firma postawiła na Łódź? USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Michał Mystkowski Rzecznik Prasowy Media Expert

24

LOGISTYKA I PRODUKCJA WYPOWIEDZI I OPINIE

Rozwój logistyki z perspektywy Completio Dlaczego firma postawiła na Łódź?

C ieszymy się, że możemy podzielić się naszą perspektywą na temat potencjału biznesowego Polski Centralnej. Jako firma Completio, jesteśmy zafascynowani rosnącym znaczeniem regionu łódzkiego i pragniemy wnieść nasz wkład w rozwój tej dynamicznej części kraju. Centrum Polski, jakim jest Łódź, już dawno przestało być jedynie geograficznym punktem na mapie. To miejsce dynamicznego biznesu, innowacji i wszechstronnych możliwości rozwoju. Nasza firma wybrała tę lokalizację świadomie, opierając się na strategicznym myśleniu i potencjale, który ten region oferuje. Jednym z najnowszych osiągnięć jest wprowadzenie do naszej infrastruktury robota pakującego FIT-TO-SIZE, który pakuje w 3 sekundy. To zaledwie jedno z wielu narzędzi, które ilustruje nasze zaangażowanie w innowacyjność i doskonalenie jakości świadczonych usług oraz dbanie o naszą planetę. Nasz robot FIT-TO-SIZE to efekt połączenia nowoczesnej technologii i robotyki z kompleksową i efektywną logistyką magazynową. Dzięki niemu, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej precyzyjnie dostosować proces pakowania do indywidualnych potrzeb klientów, przyczyniając się do oszczędności czasu i zasobów, z troską o środowisko. W Completio wierzymy, że współczesny biznes to nie tylko magazynowanie czy logistyka, to przede wszystkim kompleksowe wsparcie dla klientów. Oferujemy fulfillment, logistykę kontraktową oraz usługi konfekcyjne, by dostarczyć pełen wachlarz nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań biznesowych. Nasz fulfillment to 3 sekundy od kliknięcia do gotowej paczki. Jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe wyzwania, co pozwala nam skutecznie odpowiadać na rosnące potrzeby obecnych i przyszłych klientów. Twoje wyzwania to nasze rozwiązania logistyczne. Nasze precyzyjne planowanie i efektywna realizacja sprawiają, że sprostamy nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Poznaj sztukę idealnego pakowania z Completio. Nasza firma kieruje się również troską o środowisko. Dlatego jesteśmy dumni z uzyskanego międzynarodowego Certyfikatu „Świadectwo Czystszej Produkcji”, który potwierdza nasze zaangażowanie w ekologiczne praktyki i zrównoważony rozwój. Odpowiedzialność za przyszłość środowiska stanowi ważny aspekt naszych działań. Należymy do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, co podkreśla naszą relację z łódzkim regionem oraz zaangażowanie w jego ekonomiczny rozwój. Ta współpraca od marca 2021 roku otworzyła nam nowe perspektywy i umożliwiła jeszcze skuteczniejsze wsparcie lokalnego rynku pracy. Nasza wypowiedź ma na celu podkreślenie potencjału Polski Centralnej i promowanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych, które oferuje. Wierzymy, że nasza aktywność w regionie może przyczynić się do dalszego jego rozwoju i wzmacniania pozycji na biznesowej mapie kraju.

Piotr Piaskowski Prezes Zarządu Completio

25

LOGISTYKA I PRODUKCJA WYPOWIEDZI I OPINIE

Rozwój logistyki z perspektywy InPost Dlaczego firma postawiła na Polskę Centralną? USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

W przypadku tak dynamicznej i wymagającej branży, jak CEP - courier express parcel, popularne na rynku nieruchomości hasło „Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja” nabiera całkiem nowego znaczenia. Szacujemy, że w ubiegłym roku, tylko w Polsce, kurierzy InPostu obsługiwali każdego dnia średnio ok. 1,4 mln paczek, a w cała Grupa InPost w 2022 roku dostarczyła 745 mln przesyłek. Tak spektakularne rezultaty nie byłyby możliwe bez odpowiedniego zaplecza logistycznego naszej firmy. Poszukując nowych miejsc magazynowych celujemy przede wszystkim w centralnie zlokalizowane, nowoczesne nieruchomości, które są usytuowane blisko głównych szlaków komunikacyjnych. Bez wątpienia województwo łódzkie jest pod tym względem jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych dla naszego biznesu rynków. Dobra dostępność gruntów inwestycyjnych, bogaty system zachęt i coraz lepsza jakość lokalnej infrastruktury pozycjonuje ten region w gronie topowych lokalizacji dla wiodących operatorów logistycznych. Dlatego też w 2022 roku wybraliśmy Łódź jako miejsce dla naszego centrum logistycznego, które zajmuje 8700 mkw oraz zdecydowaliśmy się na wynajęcie większej powierzchni w parku magazynowym koło Piotrkowa Trybunalskiego pod magazyn InPost Fulfillment, który zapewnia usługę kompleksowej obsługi procesów logistycznych na potrzeby rynku B2B e-commerce. W jej ramach przedsiębiorca może skorzystać, m.in. z przestrzeni magazynowej InPost, zautomatyzowanego procesu przetwarzania zamówień oraz ich finalnego kompletowania i nadawania. Fakt, że nasze nieruchomości znajdują się w tak dogodnie zlokalizowanych miejscach przekłada się na optymalizację czasu dostaw, a co za tym idzie – ograniczenie śladu węglowego. Zrównoważone podejście do procesów logistycznych jest jednym z naszych priorytetów biznesowych. W naszej firmie wykorzystujemy już kilkaset kurierskich samochodów elektrycznych, wdrażamy nowe ciągniki siodłowe z napędem LNG, a także staramy się zachęcić klientów do działań proekologicznych. Na początku tego roku wspólnie z Fundacją Odzyskaj Środowisko uruchomiliśmy usługę EKOZwroty, której partnerem została platforma logistyczna Apaczka.pl. W jej ramach klienci mogą dokonać darmowego zwrotu sprawnych, ale nieużywanych już przedmiotów, które ponownie trafią do obiegu, wspierając w ten sposób gospodarkę cyrkularną.

Dariusz Lipiński Wiceprezes Zarządu InPost

26

LOGISTYKA I PRODUKCJA WYPOWIEDZI I OPINIE O statnie dekady są dla Łodzi okresem dynamicznego rozwoju. To miasto o niezwykłej tradycji włókienniczej odrodziło się w XXI w. jako nowoczesny ośrodek biznesowy. Kluczową rolę ponownie odgrywają w nim przedsiębiorstwa produkcyjne. Są to nowoczesne zakłady, przede wszystkim z branży elektronicznej, obok których często znajdują się centra badawczo-rozwojowe i centra usług wspólnych. Bez wątpienia o przewagach Łodzi w konkurowaniu o inwestycje decyduje bezpośrednie sąsiedztwo dwóch autostrad, dróg ekspresowych i zmodernizowanych linii kolejowych. Kolejnym impulsem dla gospodarczego rozwoju miasta jest planowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ponadto Łódź oferuje inwestorom szeroki zakres wsparcia. To na przykład bogata oferta terenów inwestycyjnych w jej administracyjnych granicach. Inwestorzy mogą też uzyskać ulgi podatkowe w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Łódź to również silny ośrodek akademicki. Łatwo tu znaleźć doskonale wykształconych, utalentowanych i zmotywowanych pracowników. Wszystkie te czynniki zdecydują o kolejnych sukcesach Łodzi i dalszej odbudowie centralnej Polski jako atrakcyjnego miejsca pracy i życia. Potwierdza to 30 lat dynamicznego rozwoju BSH w Łodzi. Rozwój działalności z perspektywy BSH Dlaczego firma postawiła na Łódź?

Konrad Pokutycki Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Polska Centralna zawsze była postrzegana przez międzynarodowych inwestorów jako kluczowy rynek

logistyczny w Polsce. Zarówno pod względem osiąganych cen, jak i wolumenu transakcji, Polska Centralna znajduje się na podium w Polsce, razem z Warszawą i Górnym Śląskiem. Centralna lokalizacja, doskonałe połączenia drogowe w każdym kierunku, dostępna siła robocza - wszystkie te czynniki przyciągnęły wielu najemców, za którymi podążyli inwestorzy.

Paweł Partyka Partner, Dyrektor działu Capital Markets

27

LOGISTYKA I PRODUKCJA WYPOWIEDZI I OPINIE

Rozwój działalności z perspektywy Miele Dlaczego firma postawiła na łódzkie? Ł ódź jest położona w samym sercu Polski, co w naturalny sposób czyni ją centralnym węzłem logistycznym i dystrybucyjnym. Przez miasto przebiegają ważne autostrady, drogi ekspresowe i linie kolejowe, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do najważniejszych rynków krajowych i europejskich. Miasto i firmy z regionu intensywnie inwestują w rozwój infrastruktury, w tym budowę nowoczesnych parków przemysłowych i centrów logistycznych. Jest to szczególnie atrakcyjne dla firm, które chcą rozpocząć lub rozszerzyć działalność w Europie środkowej. Region łódzki ma długą historię w produkcji przemysłowej, szczególnie w sektorze AGD, co oznacza dostęp do doświadczonych pracowników i dostawców. Dzięki temu jest to atrakcyjna lokalizacja dla firm produkcyjnych, w tym dla firmy Miele, która od 2018 roku intensywnie inwestuje w zakład produkcji pralek w Ksawerowie. Obecnie planowane jest uruchomienie drugiego segmentu. W Łodzi mają swoją siedzibę liczne uczelnie wyższe, w tym Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki i wiele innych instytucji edukacyjnych. Zapewniają one stały dopływ wysoko wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w dziedzinie inżynierii, logistyki i produkcji oraz są kuźnią talentów dla kadry zarządzającej.

USZYJ BIZNES W ŁODZI | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD | PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Koszty pracy w Łodzi i Polsce są niższe w porównaniu z krajami Europy zachodniej. Może to być znacząca korzyść dla firm, które chcą obniżyć koszty operacyjne.

Co więcej, władze lokalne i regionalne są chętne do ścisłej współpracy z inwestorami w celu ułatwienia im wejścia na rynek i poruszania się po procesach administracyjnych.

Wszystko to sprawia, że Łódź jest znakomitym miejscem dla rozwoju biznesu, przyjaznym i otwartym dla inwestorów, zarówno tych już obecnych na rynku, jak i tych, którzy dopiero zastanawiają się nad zainwestowaniem w tym regionie.

Tomasz Kowalski Managing Director– Ksawerów Plant (KS/WL)

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online