Southeast Asia Outlook 2023 vn

DẤU HIỆU LẠM PHÁT TĂNG CHẬM LẠI

Chỉ số Giá tiêu dùng (12/2022)

Malaysia

Việt Nam

Thái Lan

Indonesia

Singapore

Philippines

TÍN HIỆU LẠC QUAN L Ạ M P H ÁT H Ạ N H I Ệ T T R O N G K H I L Ã I S U ẤT VẪ N C Ó T H Ể Ở M Ứ C C A O

1 Năm (% Thay đổi)

3 Tháng (% Thay đổi)

Nguồn: Moody’s Analytics, Cushman & Wakefield Research

Trong năm 2022, lạm phát tăng vọt tại các quốc gia Đông Nam Á và có dấu hiệu đạt đỉnh. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Chỉ số Giá tiêu dùng, giá cả hàng hóa tiêu dùng tại Đông Nam Á đã tăng chậm lại vào quý cuối cùng của năm 2022.

LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH VÀ TIỀN TỆ

TỶ GIÁ SO VỚI ĐỒNG USD, % THAY ĐỔI HÀNG NĂM (12/2022)

LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH (12/2021)

LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH (12/2022) (A)

LẠM PHÁT ƯỚC TÍNH 2023 (B)

LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH THỰC (A-B)

QUỐC GIA

LOẠI HÌNH

Áp lực lạm phát ở Đông Nam Á được kỳ vọng hạ nhiệt vào năm 2023, với tốc độ tăng lãi suất của Hoa Kỳ chậm hơn, căng thẳng chuỗi cung ứng cũng sẽ giảm bớt do tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy yếu. Nhưng nhu cầu tiêu dùng cao hơn từ Trung Quốc có thể khiến mức lạm phát hiện tại duy trì ở mức cao và điều tương tự xảy ra đối với lãi suất tại Đông Nam Á. Lãi suất chính sách thực trong tương lai tại Thái Lan và Singapore vẫn ở mức âm. Lãi suất chính sách thực âm có thể thúc đẩy chi tiêu nhiều hơn, từ đó đẩy lạm phát lên cao hơn nữa. Hơn nữa vào năm 2022, mức lãi suất tại Hoa Kỳ gia tăng nhanh chóng đã đẩy đồng đô la mạnh lên khiến đồng tiền của Đông Nam Á trở nên mất giá. Ngoại trừ Singapore, tỷ lệ mất giá tiền tệ tại các nước Đông Nam Á rơi vào khoảng 7% đến 13% vào năm 2022. Việc đồng tiền trong nước tiếp tục mất giá sẽ dấy lên rủi ro đối với tình hình ổn định kinh tế, mặc dù mức nợ nước ngoài của hầu hết các nền kinh tế

Đông Nam Á so với tốc độ tăng trưởng GDP vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đây. Mặc dù chứng kiến lãi suất chính sách thực âm và tiền tệ mất giá sẽ tiếp tục đẩy lãi suất tăng lên. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng giai đoạn tăng trưởng lãi suất tồi tệ nhất đã đi qua, và biểu đồ tăng sẽ chậm lại. Thêm vào đó, khi một đồng tiền yếu hơn có thể thúc đẩy xuất khẩu và khuyến khích đầu tư bất động sản nước ngoài cao hơn. Một khi bức tranh về lãi suất hiện lên rõ ràng, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu đầu tư sẽ tăng lên vào năm 2024.

Lãi suất Cho vay Qua đêm

Philippines

2.0%

5.2%

5.0%

0.2%

-13.0%

SORA - Lãi suất Trung bình Qua đêm

Singapore

0.2%

3.2%

5.0%

-1.8%

-1.5%

Chính sách Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Chính sách Lãi suất của Ngân hàng Trung ương

Indonesia

3.5%

5.5%

4.2%

1.3%

-9.1%

Thái Lan

0.5%

1.2%

3.0%

-1.8%

-7.5%

Việt Nam

Tỷ lệ Tái cấp vốn

4.0%

6.3%

3.3%

3.0%

-6.6%

Lãi suất của Ngân hàng Trung ương

Malaysia

1.8%

2.8%

2.2%

0.6%

-8.4%

Nguồn: Moody’s Analytics, Cushman & Wakefield Research

5

Southeast Asia Outlook 2023: Bouncing Back Stronger | 6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker