APAC Office Fit Out Cost Guide 2023 vn

ASIA PACIFIC OFFICE FIT OUT COST GUIDE 2023

SƠ LƯỢC

Một lần nữa, chúng ta lại tiếp tục trải qua 12 tháng đầy sóng gió. Mặc dù các tác động của COVID-19 đã giảm bớt, tuy nhiên, nền kinh tế vĩ mô vẫn gặp bất ổn tăng cao bắt nguồn từ các vấn đề địa chính trị tại Châu Âu và ngày càng diễn ra trầm trọng, gây ra vô số áp lực trên toàn cầu. Điều này dẫn đến việc thắt chặt chi tiêu của doanh nghiệp và dòng vốn được kiểm soát chặt chẽ. Ở mặt tích cực hơn, chúng tôi ghi nhận sự lạc quan trên một loạt các chỉ số khác. Hầu hết các công ty lớn đã áp dụng mô hình làm việc kết hợp, nhằm đáp ứng kỳ vọng của nhân viên về sự linh hoạt tại nơi làm việc, sau đó, các doanh nghiệp thật sự nghiêm túc thay đổi và thiết kế lại môi trường và không gian làm việc giúp cho nơi làm việc ngày càng được ‘tương tác’ nhiều hơn. Tương tự, các mục tiêu bền vững dần thay chỗ cho những tiêu chuẩn cũ, nhiều sự kiện thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) trong văn phòng. Trong đó, vai trò của công nghệ chưa bao giờ quan trọng hơn thế - vừa là tác nhân tạo ra sự thay đổi vừa là phương tiện đo lường tác động của sự thay đổi. Nhìn chung, những yếu tố ở trên cho chúng ta thấy rằng việc thiết kế văn phòng phù hợp không chỉ là diện mạo của không gian, mà còn là cách không gian có thể đóng góp trong việc cắt giảm chi phí vận hành, các hoạt động xã hội và tính bền vững của công ty. Đồng thời phản ánh thương hiệu và văn hóa của công ty. Trong báo cáo này, chúng tôi thực hiện khảo sát trên 32 thị trường văn phòng lớn tại Châu Á Thái Bình Dương, và phần chi phí trọn gói được hiểu là bao gồm các loại chi phí nội thất, cơ điện, xây dựng, thiết bị nghe nhìn, công nghệ thông tin và các loại chi phí khác. Cho dù doanh nghiệp đang bắt đầu làm văn phòng kết hợp, hay đã chuyển đổi từ trước và bây giờ muốn mở rộng thêm, hoặc thậm chí là tìm hiểu chi phí tháo dỡ văn phòng để hoàn trả hiện trạng ban đầu cho chủ nhà, báo cáo này sẽ giúp doanh nghiệp trong việc xác định ngân sách lập kế hoạch vốn cho không gian văn phòng tiếp theo.

Văn phòng C&W Services tại Singapore

2 Cushman & Wakefield

3

Made with FlippingBook - Online catalogs