APAC Office Fit Out Cost Guide 2023 vn

ASIA PACIFIC OFFICE FIT OUT COST GUIDE 2023

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

ẤN ĐỘ

Văn phòng Cushman & Wakefield tại Hong Kong

Văn phòng Cushman & Wakefield Gurgaon

CHI PHÍ NÂNG CẤP (USD MỖI SQ FT)

CHI PHÍ NÂNG CẤP (USD MỖI SQ FT)

CHI PHÍ THI CÔNG VĂN PHÒNG KẾT HỢP (USD MỖI SQ FT)

CHI PHÍ THI CÔNG VĂN PHÒNG KẾT HỢP (USD MỖI SQ FT)

THÀNH PHỐ

GÓI CƠ BẢN GÓI TƯƠNG TÁC GÓI TOÀN DIỆN

TRUNG BÌNH

THÀNH PHỐ

GÓI CƠ BẢN GÓI TƯƠNG TÁC GÓI TOÀN DIỆN

TRUNG BÌNH

BENGALURU

33

60

119

53

BẮC KINH

80

120

195

40

CHENNAI

34

58

115

51

QUẢNG CHÂU

71

115

180

40

DELHI

36

64

127

56

HONG KONG

89

140

224

65

HYDERABAD

34

61

121

54

THƯỢNG HẢI

75

114

182

40

KOLKATA

33

60

117

52

THÂM QUYẾN

71

119

180

40

MUMBAI

40

68

134

62

ĐÀI BẮC

73

116

192

65

PUNE

33

60

119

52

CHI PHÍ THI CÔNG VĂN PHÒNG KẾT HỢP (USD MỖI SQ FT)

CHI PHÍ THI CÔNG VĂN PHÒNG KẾT HỢP (USD MỖI SQ FT)

THÀNH PHỐ

THẤP

TRUNG BÌNH

CAO

THÀNH PHỐ

THẤP

TRUNG BÌNH

CAO

BENGALURU

6

8

12

BẮC KINH

8

12

16

CHENNAI

5

8

12

QUẢNG CHÂU

6

10

14

DELHI

6

8

12

HONG KONG

27

38

59

HYDERABAD

5

8

12

THƯỢNG HẢI

6

11

15

KOLKATA

5

8

12

THÂM QUYẾN

8

10

14

MUMBAI

7

9

14

ĐÀI BẮC

12

17

21

PUNE

5

8

12

TRỌN GÓI CHI PHÍ THI CÔNG

TRỌN GÓI CHI PHÍ THI CÔNG

BENGALURU ADELAIDE

17% 18%

33%

21%

18%

11%

BEIJING ADELAIDE

10%

15%

32%

30%

13%

18%

20%

32%

11%

19%

20%

32%

11%

19%

CHENNAI BRISBANE

15%

33%

21%

20%

11%

GUANGZHOU BRISBANE

15% 17%

20%

31%

11%

22%

17%

20%

31%

11%

22%

9%

15%

31%

30%

DELHI CANBERRA

16% 17%

32%

21%

19%

12%

HONG KONG CANBERRA

17%

20%

31%

11%

21%

20%

31%

11%

21%

10%

15%

33%

29%

13%

HYDERABAD MELBOURNE

17%

32%

20%

19%

12%

MELBOURNE

14% 16%

19%

32%

10%

23%

16%

19%

32%

10%

23%

SHANGHAI

10%

15%

31%

30%

KOLKATA PERTH

17% 18%

32%

20%

19%

12%

PERTH

18%

20%

31%

11%

20%

20%

31%

11%

20%

SHENZHEN

9%

15%

31%

30%

15% 17%

MUMBAI SYDNEY

15%

36%

19%

18%

12%

SYDNEY

19%

31%

10%

23%

17%

19%

31%

10%

23%

TAIPEI AUCKLAND

7%

16%

35%

30%

12%

PUNE AUCKLAND

14%

34%

21%

19%

12%

16%

21%

32%

13%

18%

16%

21%

32%

13%

18%

0%

20%

40%

60%

80% 80%

100% 100%

0% 0%

20% 20%

40% 40%

60% 60%

80% 80%

100% 100%

0%

20%

40%

60%

FURNITURE M&E WORKS CONSTRUCTION WORKS AV/IT PROFESSIONAL FEES FURNITURE M&E WORKS CONSTRUCTION WORKS AV/IT PROFESSIONAL FEES

FURNITURE M&E WORKS CONSTRUCTION WORKS AV/IT PROFESSIONAL FEES FURNITURE M&E WORKS CONSTRUCTION WORKS AV/IT PROFESSIONAL FEES

18 Cushman & Wakefield

19

Made with FlippingBook - Online catalogs