APAC Office Fit Out Cost Guide 2023 vn

ASIA PACIFIC OFFICE FIT OUT COST GUIDE 2023

CHI PHÍ THI CÔNG THEO THÀNH PHỐ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

ÚC & NEW ZEALAND

Văn phòng Cushman & Wakefield tại Sydney

CHI PHÍ NÂNG CẤP (USD MỖI SQ FT)

CHI PHÍ THI CÔNG VĂN PHÒNG KẾT HỢP (USD MỖI SQ FT)

THÀNH PHỐ

CƠ BẢN

TƯƠNG TÁC

TOÀN DIỆN

TRUNG BÌNH

ADELAIDE

92

134

221

80

BRISBANE

93

139

232

84

CANBERRA

91

164

272

87

MELBOURNE

95

143

237

86

PERTH

78

134

222

80

SYDNEY

97

146

243

87

AUCKLAND

76

151

235

90

CHI PHÍ HOÀN TRẢ MẶT BẰNG (USD MỖI SQ FT)

THÀNH PHỐ

THẤP

TRUNG BÌNH

CA0

ADELAIDE

8

12

22

BRISBANE

8

13

23

CANBERRA

9

13

23

MELBOURNE

9

13

24

PERTH

7

12

22

SYDNEY

9

14

24

AUCKLAND

9

13

19

TRỌN GÓI CHI PHÍ THI CÔNG

ADELAIDE ADELAIDE

19% 19%

11% 11%

32% 32%

20% 20%

18% 18%

Văn phòng Cushman & Wakefield tại Singapore

BRISBANE BRISBANE

22% 22%

11% 11%

31% 31%

20% 20%

17% 17%

CANBERRA CANBERRA

21% 21%

11% 11%

31% 31%

20% 20%

17% 17%

HƯỚNG DẪN THÔNG SỐ TRONG BÁO CÁO

MELBOURNE MELBOURNE

23% 23%

10% 10%

32% 32%

19% 19%

16% 16%

PERTH PERTH

20% 20%

11% 11%

31% 31%

20% 20%

18% 18%

Chi phí ước tính được cung cấp trong báo cáo này là mức giá trung bình của thị trường dựa trên các dự án cụ thể nhất định trong một thời gian. Chi phí chính xác cho từng dự án có thể khác và vì vậy chúng tôi khuyên doanh nghiệp nên tìm kiếm một chuyên gia Dịch vụ Dự án & Phát triển để tư vấn về chi phí chính xác nhất dựa trên các yêu cầu xây dựng riêng của văn phòng.

SYDNEY SYDNEY

23% 23%

10% 10%

31% 31%

19% 19%

17% 17%

AUCKLAND AUCKLAND

18% 18%

13% 13%

32% 32%

21% 21%

16% 16%

0% 0%

20% 20%

40% 40%

60% 60%

80% 80%

100% 100%

FURNITURE M&E WORKS CONSTRUCTION WORKS AV/IT PROFESSIONAL FEES FURNITURE M&E WORKS CONSTRUCTION WORKS AV/IT PROFESSIONAL FEES

16 Cushman & Wakefield

17

Made with FlippingBook - Online catalogs